ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.เทศบาล ๒๑ (ฝั่งทิศตะวันออก ) จากโรงสีชุมชน ถึงสะพานเมืองทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.เทศบาล ๒๑ (ฝั่งทิศตะวันออก )

จากโรงสีชุมชน ถึงสะพานเมืองทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

     รายละเอียดคลิกที่นี่ 

images