ประชาสัมพันธ์การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในงาน “เทศกาลดอกจานบานที่แก้งสนามนาง” ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561

ด้วยส่วนราชการและภาคเอกชนทุกภาคส่วนของอำเภอแก้งสนามนาง ได้กำหนดจัดงาน “เทศกาลดอกจานบานที่แก้งสนามนาง” ครั้งที่ 12 ขึ้นในระหว่างวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ป่าจานเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านหินลาด หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรของป่าชุมชนที่ประชาชนร่วมกันดูแลรักษา และใช้ประโยชน์สู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยกำหนดเปิดงานวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ภายในงานได้กำหนดให้มีการปั่นจักรยานเข้าสู่ป่าจาน การแสดงนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ การทอดผ้าป่าต้นจาน การแสดงรำวงย้อนยุค และการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง ในวันเวลาราชาร หรือสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ โทร 081 9552103 begin_of_the_skype_highlighting 081 9552103 FREE  end_of_the_skype_highlighting,082 3758858 begin_of_the_skype_highlighting 082 3758858 FREE  end_of_the_skype_highlighting

สามารถดาวน์โหลฺดรายละเอียดการประกวด ได้ที่นี่

pdf-download-icon