ประชาสัมพันธ์รับสมัครฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ด้วยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รายละเอียด ดังนี้

2561-04-02 15-43-38_0220  2561-04-02 15-44-14_0221