รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน
สำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหนง ครูผู้ช่วย

ดาวน์โหลดเอกสาร pdf_icon 

5

5.1

5.2

5.4

5.5