รับเรื่องราวร้องทุกข์

ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องทุกข์ต่างๆ ได้ที่นี่  หรือสามารถแจ้งได้ที่ Page Facebook เทศบาลเมืองบัวใหญ่อีกหนึ่งช่องทาง
เพจเทศบาลเมืองบัวใหญ่

1