รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

รายงานผลการาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – มกราคม ๒๕๖๐

IMG_0008IMG_0009IMG_0010

ดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่   images