สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกาศเลื่อนกำหนดการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

เรื่อง เลื่อนกำหนดการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานสาขาผู้ดูแลผู้สูงอายุ

4