สถานธนานุบาล

 

 

 

 

ผู้จัดการสถานธนานุบาล
  • เวลาทำการ  :  วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.00 น. – 16.00 น.  หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ – วันนขัตฤกษ์
  • อัตราดอกเบี้ย
    • เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 0.50
    • เงินต้นเกิน 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อเดือน
    • เงินต้นเกิน 30,000 บาท ขึ้นไป ดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อเดือน
  • ทรัพที่สามารถนำมาจำนำได้  ทองรูปพรรณ  นาฬิกา  วิทยุขเทป  เครื่องเสียง  โทรทัศน์  วีดีโอ-วีซีดี  ตู้เย็น  กล้องถ่ายรูป  จักรเย็บผ้า-หัวจักร  แว่นตา  เสื้อผ้า(ผ้าไหม)  และอื่นๆ
  • การขายทอดตลาดทรัพย์หลุดจำนำ   ประมูลจำหน่ายทุกวันเสาร์แรกของเดือน