เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อประปาถนนเทศบาล ๑๐ (ฝั่งทิศตะวันออก)จากจุดเชื่อมท่อเมน เดิมถ.เทศบาล ๑๐ เลียบไปทาง ถ.เทศบาล ๑๐ ฝั่งทิศตะวันออกและไปตามถ.เทศบาล ๑๕ ฝั่งทิศใต้ ถึง ถ.รถไฟ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

IMG2_0001

รายละเอียดคลิกที่นี่ images