เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงวางท่อเมนประปา ถ.นิเวศรัตน์ (ฝั่งทางเหนือ) จากจุดเชื่อมแยก ถ.รถไฟ ๑ ถึงแยกทางหลวงแผ่นดิน ๒๐๒ (สายบัวใหญ่-ชัยภูมิ) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

IMG2(2)_0001

                                                   รายละเอียดคลิกทีนี่ images