เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนเทศบาล ๑๐ (ฝั่งทิศตะวันตก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

IMG2(2)_0001

รายละเอียดคลิกที่นี่ images