เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อน้ำประปา ถนนเทศบาล ๗ หมู่บ้านตระกูลสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อน้ำประปา ถนนเทศบาล ๗ หมู่บ้านตระกูลสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดคลิกที่นี่

images