เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อประปา ถนนเทศบาล ๘ และถนนเทศบาล ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อประปา ถนนเทศบาล ๘ และถนนเทศบาล ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคลิกที่นี่ 

images