เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๔-๐๐๐๑ สายถนนนิเวศรัตน์ จากสี่แยกถนนรถไฟ ๑ ถึงหน้าวัดปรระชานิมิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๔-๐๐๐๑ สายถนนนิเวศรัตน์ จากสี่แยกถนนรถไฟ ๑ ถึงหน้าวัดปรระชานิมิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดรายละเอียดคลิกที่นี่

images