เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลากยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๔-๐๐๐๑ สายถนนนิเวศรัตน์ จากสี่แยกถนนรถไฟ ๑ ถึงหน้าวัดประชานิมิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลากยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๔-๐๐๐๑ สายถนนนิเวศรัตน์ จากสี่แยกถนนรถไฟ ๑ ถึงหน้าวัดประชานิมิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดคลิกที่นี่

images