เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๔-๐๐๐๑ สายถนนนิเวศรัตน์ จากสี่แยกถนนรถไฟ ๑ ถึงหน้าวัดประชานิมิตพร้อมตีเว้นจราจร (ช่วงสี่แยกถนนรถไฟ ๑ ถึงหน้าวัดประชานิมิตร) (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/12/61

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๔-๐๐๐๑ สายถนนนิเวศรัตน์ จากสี่แยกถนนรถไฟ ๑ ถึงหน้าวัดประชานิมิตพร้อมตีเว้นจราจร (ช่วงสี่แยกถนนรถไฟ ๑ ถึงหน้าวัดประชานิมิตร) (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/12/61

images