เรื่อง ประมูลราคาขายครุภัณฑ์ชำรุดของงานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล

เรื่อง ประมูลราคาขายครุภัณฑ์ชำรุดของงานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล

 

   รายละเอียดคลิกที่นี่images