เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และเลื่อนวันดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักจ้างตามภารกิจ

แก้ไข