แจ้งเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วิธีการและสถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่

เรื่อง แจ้งเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
วิธีการและสถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เลื่อนวันดำเนินการ
สรรหาและเลือกสรรและวันประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ดาวน์โหลดเอกสาร pdf_icon  Download

4