โครงการนันทนาการเยาวชน และประชาชน ประจำปี 2560 กิจกรรมการประกวดแอโรบิกด๊านซ์

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่

เรื่อง การประกวดแอโรบิกด๊านซ์ ประจำปี พ.ศ. 2560 

  • หนังสือประชาสัมพันธ์การประกวดแอโรบิกด๊านซ์ ประจำปี พ.ศ. 2560
    ดาวน์โหลดเอกสาร pdf_icon
  • หลักเกณฑ์การประกวดแอโรบิกด๊านซ์ ประจำปี พ.ศ. 2560
    ดาวน์โหลดเอกสาร pdf_icon
  • ใบสมัครการเข้าแข่งขันแอโรบิกด๊านซ์ ประจำปี พ.ศ. 2560
    ดาวน์โหลดเอกสาร  pdf_icon